۰۱۱۵۴۲۸۸۶۸۶
شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
زمین شهرکی در رامسر

زمین شهرکی در رامسر

قطعه شماره ۳۴ در نقشه زمین متراژ ۴۲۷ متر سند تک برگ مشاع بافت باغات تمامی امتیازات سر زمین

خونه باغ در رامسر

خونه باغ در رامسر

خونه باغ بسیار شیک و زیبا کاملا بازسازی شده با بهترین طراحی و متریال در ۴۳۰ متر زمین و ۱۸۵ متر بنا پلاک اول شهرک برخیابان اصلی رامسر تمامی مدارک و اسناد موجود